Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 04.10.2017 19:20:34 

Zopár slov..

 

Archanjel Gabriel

Radosť extáza, živelnosť, tanec. 

Napojenie sa na božiu silu. Poznanie životného poslania a stanovenie cieľov.

Oslobodenie od všetkých obmedzujúcich predstáv a myšlienok.

Uzdravenie vnútorného dieťaťa. Pri zmenách. Pomoc pri tvorivom vyjadrovaní.   

 

 

Archanjel Raziel

Poznanie seba v Bohu, Boha v sebe. Čistenie a detoxikácia.

Prebudenie majstrovského Ja.  Sila Slnka. Mužský aspekt tvorenia.

Prepojenie prvej a ôsmej čakry.

Naše bohatstvo v srdci sa prejaví ako bohatstvo vo fyzickom svete.

Pomáha pochopiť duchovné myšlienky cez sny.

 

 

Archanjel Melchisedech

Je najvyššou bytosťou materializačného lúča.

Dohliada na dodržovanie Božieho poriadku, aby sa od neho nič neodchýlilo.

Harmonizuje duchovný a hmotný svet. Podporuje tvorivú silu.

Pre duchovných učiteľov. Spolu s Archanjelom Rafaelom uzdravuje telo.

Učí nás prežívať duchovnosť v každodennom živote.  

 

 

Archanjel Sandalfon

Nežnosť, romantika. Prejavuje sa cez hudbu.

Uskutočnenie snov  hravým spôsobom, ktorý sme poznali ako deti.

Spojenie sa s dvojpaprskom. Spojenie Boha a Bohyne v nás, svetlo a tma už nie sú oddelené.

Stretnutie s vnútorným dieťaťom. Doručuje odpovede na naše modlidby.

 

 

Archanjel Jofiel

Pri ťažkostiach s učením, pri skúškach. Kontakt s intuíciou, vnútorným hlasom a vyšším ja.

Spojenie s najvyšším vedomím. Oslobodenie od potreby hodnotiť seba a ostatných.

Kontakt s vnútornou múdrosťou. Učenie sa novým schopnostiam.

Inšpiruje nás pri skrášľovaní nášho príbytku.

 

 

Archanjel Matka Sofia

Znovuobjavenie ženskej sily, vymazanie úloh obetí a páchateľov – zmierenie mužského a ženského

pólu. Pri liečení karmických zranení, zajatí v materiálnom svete.

Prekonanie závisti, konkurencie a väzby na matriarchát.

Objavujme v sebe energie opačného pohlavia a súperenie mužov a žien sa zmení v spoluprácu. Múdrosť.

 

 

Archanjel Anael

Vesmírny oheň, otrasenie starými predstavami, spálenie odpadu minulosti a strachu.

Pri transformácií nižších pudov.

Aj cez utrpenie a bolesť sa učíme, nikto to však takto od nás nechce.

Zbavuje nás ťaživých myšlienok. Vyberajú si ho deti, ktoré cítia strach.

 

 

Archanjel Chamuel

Harmonizuje všetky druhy vzťahov, k sebe samému, druhým, k prírode, k Bohu.

Kreativita a inšpirácia. Pri neposlušných deťoch.

Znovuobjavenie vnútorného dieťaťa. Je inšpirátorom umeleckých činností.

Keď sa už niekto nedokáže smiať. Pomáha pri hľadaní povolania. Archanjel mieru.

 

Archanjel Jeremiel

Uzdravuje emócie a pomáha nám, aby sme vedeli odpustiť a naplánovať si pozitívne životné zmeny.

Pomáha s prorockými víziami. Pohladí našu dušu a požičia nám ružové okuliare.

Naučí nás chovať sa k sebe s úctou. S archanjelom Murielom otvára srdcovú čakru. 

 

Archanjel Camael

Ukazuje nám temnú stránku osobnosti, učí nás ju akceptovať a žiť s ňou.

Pri neakceptovaní temnej stránky. Zmierenie protikladov.

Stretnutie so svojimi strachmi a vysporiadanie sa s nimi.

Tam, kde je svetlo, musí byť aj tma, tam kde je dobro, musí byť aj zlo, uznajme to a vyberme si,

ktorou stranou pôjdeme.

 

Archanjel Muriel

Láska, radosť, povznesenie a bezstarostnosť. Otvorenie brány v srdečnej čakre.

Vnútorné obmedzenie je prekonané a ani navonok neexistujú hranice.

Čerpanie energie z prírody, hlavne rastlín a kryštálov.

Odpustenie, posolstvo snov. Keď pustíme lásku do svojho srdca začnú sa diať zázraky.

 

 

Archanjel Orifiel

Keď sa zamotáme v živote a už ani nevieme kde ideme, a prečo tam ideme.

Rozfúka oblaky v našom vnútornom zraku a my vidíme.

Nemusíme už kľučkovať, môžeme ísť priamou cestou. Vidíme jasnejšie, vidíme ďalej. Sústredenie na priority.

 

Archanjel Haniel

Pochopenie a rozvíjanie vlastnej veľkosti bez prepadnutia pýche a arogancii.

Keď sa máme rozhodnúť. Skutočné poznanie, posilnenie tretieho oka. 

Energia oslovuje ľudí inkarnovaných v Atlantíde. Sebadôvera, sebaistota.

Pomáha vycibriť naše schopnosti.

 

Archanjel Rafael

Lieči telo a dušu, zem a celý vesmír. Dohliada na fyzické liečenie všetkých živých bytostí.

Pre lekárov, liečiteľov. Keď sa cítime vyčerpaní, bez akejkoľvek sily.

Posiela nám odkazy ako si pomôcť pri liečení. Lieči aj priestor v ktorom práve horí.      

Archanjel Bariel

Posilnenie citu a vnímanie ostatných foriem života. Rešpekt k všetkému živému.

Harmónia so Zemou. Spojenie s ríšou zvierat a rastlín. Ochrana fyzického tela. Uzemnenie.

Objavenie svojho silového zvieraťa. Len vtedy ak si budeme vážiť všetko živé okolo seba si budeme vážiť aj seba.

 

 

Archanjel Michael

Ochrana, očistenie a stabilizácia aury, očistenie priestorov.

Pri pocitoch bezmocnosti, pri vyčerpanosti, keď potrebujeme ochranu.

Transformácia nežiadúcich energií. Začiatok nového a skončenie starého.

Pomáha nám preťať všetky  putá, ktoré nás vyčerpávajú. 

 

Archanjel Natanael

Sprostredkovanie nebeských vízii. Pri prekonaní duchovného strachu.

Kontakt s anjelmi a majstrami. Kozmické osvietenie, spontánne vyliečenia a zázraky.

Duchovná pravda sa stáva aj našou pravdou. Nebo a zem sa spájajú.

Ak v sebe nosíš svetlo Archanjel Natanael ťa nájde, uver mu a prebuď sa.

 

Archanjel Ariel

Asistuje nám pri starostlivosti o prírodu a liečení zvierat. Spolupracuje s Archanjelom Rafaelom.

Historicky sa spája s kráľom Šalamúnom.

Ariel vládne vetrom a moru, oslovuje ľudí, ktorý žili v Atlantíde.

Zaoberá sa božskou mágiou – okamžité zhmotnenie.

 

Archanjel Uriel

Dáva do súladu telo, ducha a dušu.

Keď  chýba odvaha k realizácii vízií, ožiari našu myseľ božskou inšpiráciou.

Súlad s božím prúdom - vysnené sa stáva skutočnosťou. Súlad hmoty bohatstva a duchovna.

Učí nás poznaniu, že materiálny svet nie je jediným svetom.

 

Archanjel Raguel

Rovnováha jemnohmotných tiel a fyzického tela.

Pri zanedbávaní potrieb fyzického tela, podvýžive čakier jedna až štyri.

Kontakt s prírodou a s našim strážnym anjelom.

Ešte nikto sa nestal mystikom bez toho aby si vážil a miloval svoje fyzické telo.

Učí nás rozumieť svojim pocitom. Archanjel spravodlivosti.

 

Archanjel Zadkiel

Rozvíja najvyšší potenciál každej bytosti, anjel rastu.

Rozpustenie karmy, myšlienkových vzorcov a spôsobov chovania, ktoré nám bránia na ceste k slobode.

K usporiadaniu myšlienok, otvára jasnopočutie. Pri potrebe sebadôvery.

Keď sa bojíme uznať a uplatniť svoje schopnosti.

 

Archanjel Metatron

Otvára brány vedomia a dimenzii.

Pri depresiách, pri obmedzení materiálnym svetom, keď sa cítime odlúčený od Boha, od jednoty.

Prístup a poznanie k duchovným a ezoterickým vedám.

Spojenie so svojim ja a jadrom svojej bytosti. Pomáha pri výchove indigových a kryštálových detí.     

 

Archanjel Azrael

Pomáha dušiam zosnulých vrátiť sa do neba, ako aj ich smútiacim a trpiacim príbuzným.

V hebrejských a islamských tradíciách sa mu hovorí „anjel milosrdenstva“.

Spolupracuje s s archanjelom Rafaelom. Pomáha duchovným učiteľom.

Sprostredkuje kontakt s milovaným zosnulým.

 

 

 

Viac informácií a predaj na http://www.duhovybojovnik.sk

TOPlist